Kramer S.A.
Zęby do łyżek - Esco Helilok Vertalok - zamiennik
NAZWA SYMBOL A L KG
Ząb ESCO Helilok 21SYL 21SYL 76 191 3,9
Ząb ESCO Helilok 27SYL 27SYL 89 203 4,6
Ząb ESCO Helilok 37SYL 37SYL 121 241 7,8
Ząb ESCO Helilok 47SYL 47SYL 127 279 11,4
Ząb ESCO Helilok 57SYL 57SYL 152 330 39,2

* długości podane w milimetrach


Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości, jesteśmy do dyspozycji pod podanym poniżej
numerem telefonu oraz adresem e-mail:


Niniejszym informujemy, że nie jesteśmy w jakikolwiek sposób powiązani prawnie lub gospodarczo ze spółką ESCO Corporation z siedzibą w Portland (USA), zaś użycie przez nas słownego wspólnotowego znaku towarowego ESCO następuje wyłącznie w celu wskazania przeznaczenia oferowanych produktów jako zamienników.

* Nazwy firm wymienione na stronie www zamieszczone zostały tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i są chronione prawem autorskim KRAMER S.A. z siedzibą w Gietrzwałdzie ul. Olsztyńska 67, 11-036 Gietrzwałd, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000327106 o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 739-28-29-227, REGON: 510655226 i kapitale zakładowym w wysokosci 1.500.000,- zł - wpłaconym w całości.
Kramer S.A. © 2012
Realizacja: DesignOrka