Kramer S.A.
Zęby do łyżek - Bofors
SYMBOL A A1 A2 L L1 L2 H H1 S F KG
4044336/31101 80 80 41 340 190   44 28     6
4044428/32102 90 96 49 407 230   52 35     9,7
3031334/33101 100 110 55 483 270   58 45     14
3031335/34101 100 120 62 545 305   64 50     20,5
3031336/35101 125 135 73 595 340   75 55     29
4046911/32103   96 49 435 247   52 35     8
4046818/30104 62 62 32 228 135   36       2,2
3031364/33103   110 55   505   58 45     12,5
4046815/30101 62 54 32 258 165   25   36   2,5
4046796/31102 70 70 37 308 190   30   44   4,5
4046821/31106 70 70 37 308 190   37   44   4,6
3032680/32101 85 91 48 375 230   35   54   8,3
3031539/33102 110 105 53 415 255   40   59   12
3031197/34102 125 115 47 525 328   60   70   22
4046729 80   50 360 210   50 36   14 6,7
4046663 90   57 410 240 132 58 48   20 10
3027689 95   64 510 290 172 64 51   20 15,1
3027512 110   75 580 340 211 75 56   20 22
4038279 59   34 230 135 77 34 77   13 2,1
4038208 59   40 14 157 106 40 106     3,3
4000BT 69 63 40 268 163   40       3,5
D41FU 60   33 300 160 125 41 30   11 3,1
3027580 80   50 360 205 125 50 125   14 6,5

Adaptery
            
SYMBOL A A1 A2 L L1 L2 H H1 S F KG
4046797/31004 77     160     61       2
4038210 90     228     71       3,8
D43CFU 62     120     48       1,2
32004 94     209     74       3,8

* długości podane w milimetrach


Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości, jesteśmy do dyspozycji pod podanym poniżej
numerem telefonu oraz adresem e-mail:


Niniejszym informujemy, że nie jesteśmy w jakikolwiek sposób powiązani prawnie lub gospodarczo ze spółką ESCO Corporation z siedzibą w Portland (USA), zaś użycie przez nas słownego wspólnotowego znaku towarowego ESCO następuje wyłącznie w celu wskazania przeznaczenia oferowanych produktów jako zamienników.

* Nazwy firm wymienione na stronie www zamieszczone zostały tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i są chronione prawem autorskim KRAMER S.A. z siedzibą w Gietrzwałdzie ul. Olsztyńska 67, 11-036 Gietrzwałd, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000327106 o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 739-28-29-227, REGON: 510655226 i kapitale zakładowym w wysokosci 1.500.000,- zł - wpłaconym w całości.
Kramer S.A. © 2012
Realizacja: DesignOrka